42 661 27 87
kontakt@eig.net.pl

ul. Żeligowskiego 43/A/4
90-644 Łódź

Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-038/16 dla Działania 3.3 Innowacje w MŚP w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zakończono ocenę wniosków złożonych w ramach Działania 3.3 „Innowacje w MŚP”, Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R). Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosiła: 58 137 750,00 PLN.

Czytaj dalej


Konkurs dla Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach rozstrzygnięty!

Dokonano wyboru projektów do dofinansowania, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPPD.01.02.01‐IZ.00‐20‐001/16, ogłoszonym w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

Czytaj dalej


Ogłoszono termin drugiego naboru wniosków w ramach poddziałania 4.2. PROW 2014-2020 dla przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej.

Poznaliśmy termin drugiego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 skierowanego do przedsiębiorców. Dokumentacje aplikacyjne będzie można składać w ARiMR w terminie 10 kwietnia – 09 maja 2017 roku.

Czytaj dalej


Wszyscy Klienci Euro Invest Group, starający się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. PROW 2014-2020, podpisali umowy z ARIMR!

Z radością informujemy, że wszyscy Klienci Euro Invest Group, dla których przygotowaliśmy dokumentacje aplikacyjne w ramach naboru w grudniu 2015 roku, którzy zdecydowali się realizować swoje inwestycje, pozytywnie przeszli weryfikacje i podpisali umowy o przyznaniu pomocy z ARiMR.

Czytaj dalej


Wybór projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.1. Innowacje w MŚP

Ogłoszono wyniki naboru do dofinansowania w konkursie numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-004/15, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP.

Czytaj dalej


Zakończono nabór w konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16, ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dokonano wyboru projektów do dofinansowania, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Czytaj dalej


Rozstrzygnięcie konkursu 2/1.2/2015_INNOMED - Program sektorowy „INNOMED – program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej”

Zakończono ocenę wniosków złożonych w ramach konkursu 2/1.2/2015_INNOMED, zorganizowanego przez NCBR w ramach Programu sektorowego „INNOMED – program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej”.

Czytaj dalej


Ogłoszono wyniki naboru w ramach programu INNOTEXTILE Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R” Konkurs 1/1.2/2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło ocenę merytoryczną projektów złożonych w konkursie 1/1.2/2016/POIR w ramach Programu sektorowego INNOTEXTILE, finansowanego ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020.

Czytaj dalej


Wybór do dofinansowania w konkursie numer RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15 na projekty B+R przedsiębiorstw

Wyłoniono projekty do dofinansowania, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

Czytaj dalej


Konkurs dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR na lata 2014 – 2020 rozstrzygnięty!

Zakończono ocenę wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, którego organizatorem był Bank Gospodarstwa Krajowego. Głównym celem konkursu było podniesienie innowacyjności MSP, poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii.

Czytaj dalej


Dotacja w kwocie 563 247 523,35 zł w ramach działania 4.2. POIR

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) zakończył ocenę wniosków dla działania 4.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, którego celem było wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Czytaj dalej


Ogłoszono wyniki naboru do dofinansowania w ramach poddziałania 3.2.1 PO IR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyłoniła projekty które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Czytaj dalej


Relacja z seminarium „Szanse i możliwości rozwoju sektora przetwórstwa produktów rolnych z udziałem środków PROW 2014-2020”.

W dniu 21 października 2015 roku zorganizowaliśmy wspólnie z mBankiem spotkanie poświęcone branży przetwórstwa produktów rolnych. Prezentacjom wygłaszanym przez specjalistów przysłuchiwało się około siedemdziesięciu uczestników.

Czytaj dalej


Ogłoszono termin naboru wniosków w ramach poddziałania 4.2. PROW 2014-2020 (wsparcie dla przetwórców rolno-spożywczych).

Po wielu miesiącach oczekiwania poznaliśmy termin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej


Strony

Kampery

Projekt dofinansowany ze środków UE

Euro Invest Group 2014 © All rights reserved.

Projekt i wykonanie: DamianGuzek.com