42 661 27 87
kontakt@eig.net.pl

ul. Żeligowskiego 43/A/4
90-644 Łódź


Nabór w schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth”.

„Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth” to część programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”. Projekty zgłaszane do konkursu muszą dotyczyć tzw. niebieskiego wzrostu, czyli dążyć do zapewnienia najbardziej wydajnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów wód i wybrzeży.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć przede wszystkim na:

  • zakup nowych środków trwałych (w tym maszyn i urządzeń),
  • pokrycie kosztów robót i materiałów budowlanych (m.in. w zakresie rozbudowy, budowy lub modernizacji portów),
  • inwestycje w wartości prawne i niematerialne (np. oprogramowanie), usługi doradcze czy prace rozwojowe.

Wnioski w konkursie będzie można składać od 1 lutego do 31 marca 2022 r.

Wsparcie ma formę bezzwrotnej dotacji z której będą mogli skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.


Wszystkie aktualności

Kampery

Projekt dofinansowany ze środków UE

Euro Invest Group 2014 © All rights reserved.

Projekt i wykonanie: DamianGuzek.com