42 661 27 87
kontakt@eig.net.pl

ul. Żeligowskiego 43/A/4
90-644 Łódź


Konkurs wniosków o powierzenie grantu dla Szpitali w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia (nabór nr 2/SZP/2022)

Konkurs wniosków o powierzenie grantu
dla Szpitali w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia

(nabór nr 2/SZP/2022)

 

Termin naboru, Instytucja wdrażająca

 

Grant dla Szpitali w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Dostępność Plus dla zdrowia” (nr POWR.05.02.00-00-0044/18), realizowanego w ramach PO WER.

Wnioskodawcy

Podmiot leczniczy prowadzący szpital. Wymagane jest, aby wnioskodawca posiadał – według stanu na dzień składania wniosku - umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

  • koperta A - Szpitale III stopnia, Szpitale ogólnopolskie, Szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne, Szpitale pediatryczne;
  •  koperta B – Szpitale I i II stopnia.

Na co

Przedmiotem Grantu jest Przedsięwzięcie polegające na realizacji zadań umożliwiających spełnienie wybranych przez Wnioskodawcę wymagań zawartych w Standardzie, stanowiącym załącznik nr 1 do Procedury. Wymagania odnoszą się do trzech zakresów dostępności:

 

-       architektonicznej,

-       cyfrowej

-       informacyjno-komunikacyjnej.

 

https://zdrowie.gov.pl/dostepnosc/strona-978-granty_dla_szpitali.html

W ramach grantu obowiązują dwa ograniczenia procentowe – limit dot. wydatków należących do kategorii cross-financingu (40%) oraz limit dot. łącznej wartości wydatków należących do kategorii cross-financingu i środków trwałych (70%).

Najistotniejsze kwestie:

-       brak wkładu własnego,

-       można zrealizować zarówno usługi budowlane i remontowe, można nabyć sprzęt medyczny,

-       możliwość doszkolenia pracowników a także dostosowania cyfrowo systemów informatycznych.

Terminy

Wnioski można składać w sposób ciągły od 28.03.2022 r. do momentu wyczerpania alokacji i zamknięcia Naboru.

Z uwagi na duże zainteresowanie naborem prosimy nie zwlekać z kontaktem w sprawie złożenia dokumentacji konkursowej.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu

-       Minimalna wartość Grantu, o którą można wnioskować: 500 000 zł,

 

-       Maksymalna wartość Grantu, o którą można wnioskować: 2 000 000 zł,

-       Okres realizacji Przedsięwzięcia: do 18 miesięcy nie później niż do 31.08.2023 r.

 

 


Wszystkie aktualności

Kampery

Projekt dofinansowany ze środków UE

Euro Invest Group 2014 © All rights reserved.

Projekt i wykonanie: DamianGuzek.com