42 661 27 87
kontakt@eig.net.pl

ul. Żeligowskiego 43/A/4
90-644 Łódź


Konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowany w 2023 r organizowany przez ZUS

Konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowany w 2023 r organizowany przez ZUS

Dla kogo

Mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.

 1. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
 2. nie zalega z opłacaniem podatków;
 3. nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 4. nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 5. nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

 

Planowany termin realizacji projektu nie może być krótszy niż 3 mc i dłuższy niż 6 mc.

 

Wniosek podpisywany jest wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentacji Wnioskodawcy

 

Na co

Celem Konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinansowania jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

 

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 1. bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 2. urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 3. oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 4. ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 5. urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 6. sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 7. sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 8. sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 9. środki ochrony indywidualnej.

Nie podlegają dofinansowaniu: 

 • działania i czynności związane z odbiorem, dostawą, demontażem, uruchomieniem, dopuszczeniem do użytkowania, serwisowaniem – urządzeń, środków trwałych lub innych elementów infrastruktury, oraz szkoleniami, dojazdami, zakwaterowaniem; 
 • działania inwestycyjne dotyczące stanowisk pracy usytuowanych w budynkach/obiektach, które nie zostały wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie ich realizacji lub nie są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Terminy naboru wniosków

06.06.2022 – 08.07.2022

Poziom dofinansowania

Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą: 

 • dla działań inwestycyjnych – 299 000,00 zł, 
 • dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 000,00 zł, w tym:  299 000,00 zł na działania inwestycyjne, − 1 000,00 zł dla działań doradczych. 
 • Kwoty dofinansowania są kwotami brutto w PLN.
 • Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się Wnioskodawca, wynosi 10 000,00 PLN.

Wkład własny to 20%  Czyli ,realizować zakupy możemy za kwotę 360 000 tyś zł.

Kwota dofinansowania jest kwotą brutto.

Przedsiębiorcy najczęściej uzyskują dofinansowanie na:

 1. Klimatyzacja  – 100 tyś.
 2. Oświetlenie , Agregat z masztem do 6kv - 50 tys.
 3. Fotele medyczne , fotele do masarzu , kosmetyczne , fryzjerskie , do balsamacji – 30 tyś
 4. Wentylacja – 120 tyś
 5. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej. – 120 tyś
 6. Autoklawy, urządzenia do sterylizacji – 25 tyś
 7. Zakup i instalacja środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
 8. Wozidła (o prędkości jezdnej do 6 km/h) – 25 tyś
 9. Boxy do wykopów, szalunki do wykopów (do 25KN) oraz zabezpieczenie prac w wykopach - 30 tys.
 10. Detektory - 20 tys.
 11. Wiatromierze – 20 tyś
 12. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej i miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, dygestoria, komory laminarne, komory bezpiecznej pracy BSC, filtry, filtropochłaniacze, urządzenia do odpylania na sucho i na mokro, cyklony, elektrofiltry, wentylatory, czerpnie, wyrzutnie, klapy zwrotne i pożarowe, przepustnice, przewody i kształtki wentylacyjne, stoły do obróbki skrawaniem i spawania zintegrowane z urządzeniami i elementami miejscowej wentylacji i filtracji powietrza, urządzenia i elementy miejscowej wywiewnej wentylacji i filtracji powietrza ścian, kabin i komór lakierniczych, urządzenia wentylacji indywidualnej, itp.)  - 240 tyś
 13. Manipulatory, chwytaki  - 30 tys.
 14. Maski z nawiewem – 240 tyś
 15. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np.: siatki ochronne, zabezpieczenia na krawędzi otworów w stropach, podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome – przejezdne (z wyłączeniem innych typów rusztowań). - 30 tys.
 16. Pomosty robocze - 30 tys.
 17. Podnośniki koszowe – 30 tyś
 18. Przyczepy leśne - 30 tys.
 19. Rusztowanie jezdne - 30 tys.
 20. Schodołazy - 25 tys.
 21. Wszelkie stoły (w tym spawalnicze) z regulowaną wysokością - 30 tys.
 22. Szelki zabezpieczenia na wysokości
 23. Wciągarka budowlana - 25 tys.
 24. Wciągarki - 25 tys.
 25. Winda dekarska, winda dekarska do paneli - 25 tys.
 26. Winda towarowa - 25 tys.
 27. Wózki elektryczne (ograniczenie: 2T; 3,5 m unoszenia; wózek z kabiną nie podlega dofinansowaniu ) - 30 tys.
 28. Zabezpieczenia maszyn, osłony, wyłączniki, doprowadzenie do minimalnych wymagań, fotokomórki, wiązki.
 29. Żurawik (ograniczenie 450 kg udźwigu) - 25 tys.
 30. Zabezpieczenie przed polami elektromagnetycznymi. – bez ograniczenia w cenie.
 31. Osłony i zabezpieczenia przed promieniowaniem jonizującym. – bez ograniczenia w cenie.
 32. Ekrany i kabiny dźwiękoizolacyjne. – bez ograniczenia w cenie.
 33. Tłumiki akustyczne – bez ograniczenia w cenie.
 34. Wibroizolatory , amortyzatory. – bez ograniczenia w cenie.
 35. Osłony i ekrany przed promieniowaniem optycznym – bez ograniczenia w cenie.
 36. Zakup i instalacja środków technicznych ochrony antyelektrostatycznej zapobiegającej rażeniom człowieka oraz zapłonowi atmosfer wybuchowych przez wyładowania elektrostatyczne
 37. Zakup środków technicznych zabezpieczających przed dostępem do stref pracy pracowników, np. bariery ze stałym oznakowaniem ostrzegawczym, balustrady , itp. – 20 tyś
 38. Urządzeń do transportu pionowego osób chorych i niepełnosprawnych w zakresie jednej kondygnacji, np. podnośniki rehabilitacyjne - 30 tyś
 39. Specjalistycznych stołów (np. tapicerskich, spawalniczych) z automatyczną regulacją wysokości blatu w zakresie co najmniej 50 cm lub automatyczną regulacją odchylenia blatu min. 30 stopni (np. hydrauliczna, elektryczna) – 30 tyś
 40. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne, np.: dygestoria, wyciągi, elementy hermetyzacji procesów technologicznych (z wyłączeniem kompletnych maszyn i urządzeń), urządzenia do bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych (np.: bezpieczne szafy), natryski ratunkowe do obmycia całego ciała oraz natryski do przemywania oczu, bezpieczne pojemniki – 80 tyś

 


Wszystkie aktualności

Kampery

Projekt dofinansowany ze środków UE

Euro Invest Group 2014 © All rights reserved.

Projekt i wykonanie: DamianGuzek.com